100 yılı aşan tecrübe ve belirlediğimiz yüksek kalite standartları daima sağlıklı ve en lezzetli ürünleri üretebilmek için bizlere yol gösteriyor
Sürdürülebilirlik Modeli

1877 yılından bu yana Barilla, yemeğin lezzet dolu, eğlenceli, neşeli bir deneyim olması gerektiğine inanan bir aile şirketidir. Barilla büyümesini her zaman İnsanlarının esenliğiyle ve faaliyet gösterdiği toplumlarla ilişkilendirmiştir. Barilla’nın üretiminde eksikliğine katlanamayacağı tek bileşen kalitedir. Bu kavram, iş yaparken her zaman Barilla’nın peşinde koştuğu bir özelliktir ve bu da lezzet, güvenlik ve esenliğe dönüşür. Bugün gıda talep edenler açısından “onlara iyi gelmesinin” yanı sıra “gezegene de iyi gelmesi” yani birey ve genel olarak toplum için daha iyi bir geleceğe katkı sağlaması gibi daha büyük bir farkındalık düzeyi de bu tanıma eklenebilir.

Barilla insanlarının günlük çalışmaları, “toplam kalite” bakış açısıyla yani lezzet ve güvenlik açısından ürünleri sürekli olarak iyileştirmenin yanı sıra insanların ve gezegenin esenliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İşte bu çaba, dünyada tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir gıda ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı günümüzde geçmiş dönemlere oranla çok daha büyük önem taşımaktadır. Barilla, bu durumun farkında bir şirket olarak uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna kafa yormakta ve bu alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. Barilla’nın bu bakış açısı ve iş yapış biçimi kuşku yok ki Barilla Gıda’ya da yol gösteren önemli bir anlayıştır. Gıda, beslenme, çevre ve tarım gibi insanı yakından ilgilendiren ve geleceğimizi derin bir biçimde etkileyecek olan alanlarda yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması Barilla Gıda olarak da en önemli önceliktir. Türkiye’de sözleşmeli tarımın sektöründeki öncüsü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Verimliliği Endüstriyel Tesisi” ödülü sahibi bir firma olarak Barilla Gıda tüm çalışmalarında bu hassasiyeti göstermektedir.

Her Barilla ürününün kalitesi, birinci sınıf hammadde, öncü üretim süreçleri, perakendecilerle uzun vadeli ilişkiler ve İnsanlarla güven ilişkilerinin bir sonucudur. İçinde çalıştığı sektör, şirkette çalışan İnsanlara hissettiği bağlılık, faaliyet gösterdiği toplumlar, ürünlerini satın alanlara karşı sahip olduğu hizmet kültürü için Barilla bugün bitmeyen, aksine şirketi, insanları ve gezegeni etkileyerek gelecekte de devam eden bir esenliğin yaratılmasına katkı sağlamaya kendini adamaya karar vermiştir.

 •   Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN)

  2009 yılında kurulan BCFN; dünya üzerindeki gıda ve beslenme gibi konuları ekonomi, tıp, sosyoloji ve çevre gibi bilimlerle birleştiren disiplinler arası bir düşünce kuruluşudur. BCFN yönetimini Avrupa İklim Politikaları Örgütü Direktörü Barbara Buchner, sosyolog Claude Fischler, sürdürülebilir beslenme uzmanı Ellen Gustafson, ekonomist John Reilly, endokrinolog Gabriele Ricardi, Miami Üniversitesi Öğretim Üyesi Camillo Ricordi ve onkolog Umberto Veronesi’den oluşan Danışma Kurulu yürütüyor. İtalya Başbakanı Mario Monti de Kasım 2011’e dek Danışma Kurulu üyesi idi.

  Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (www.barillacfn.com); beyin takımı ve bilgi paylaşım merkezi aracılığıyla temel gıda ve beslenme konularını inceler. Toplumsal tartışmalar, bilimsel yayınlar ve kurumlarla iletişim; yıllardır şirket tarafından teşvik edilen bu bilgi ve enformasyon çabasının önemli etkinlikleri olmuştur.

 •   Eating Planet

  1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nin ardından, tam 20 yıl sonra takip toplantısı 20-22 Haziran tarihleri arasında bir kez daha Rio de Janeiro’da “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” başlığıyla gerçekleştirildi. Zirvenin en önemli konularından biri de gıda ve tarım oldu. Bu zirveden çok kısa bir süre önce, Barilla tarafından 2009 yılında kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN / Barilla Center for Food and Nutrition) tarafından Washington merkezli World Watch Institute işbirliğiyle hazırlanan “Eating Planet 2012 - Nutrition Today: a challenge for mankind and for the planet” isimli kitap yayınlandı.

  Dünyada tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir gıda ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı günümüzde, soruna yepyeni bakış açıları sunan bu kitap, dünyanın bugün ve gelecekteki en büyük sorunlarından biri olan gıda ve tarım alanında önemli tartışmalara da kaynak oluşturmaktadır.

  Dünyanın tüm sakinlerine yetecek ve herkese adil biçimde dağıtılabilecek gıda üretebiliyor muyuz? Çevreyi korumak ve sınırlı kaynakları tüketmemek için sürdürülebilir bir gıda sistemi hayata geçirmek mümkün mü? İnsanların uzun vadede sağlıklı kalabilmesi için daha iyi beslenme kaynakları sağlamanın yolları nedir? Mutfak gelenekleri ışığında daha sağlıklı, adil ve şölensi bir beslenme için yeniden reçeteler oluşturabilir miyiz? İşte “Eating Planet 2012” bunlar gibi sorulara yanıtlar vermeye çalışıyor.

 •  Beslenme Danışma Kurulu ve Beslenmeye Yatırım

  Barilla araştırmacılara ve şirket profesyonellerine bilgi birikimini aktararak yardımcı olan bir grup beslenme uzmanı ile çalışır. Bu bilgi birikimi de yeni ürünlerin tasarımı için besin değerlerine ilişkin kılavuzlara dönüştürülür. Araştırma faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası konferanslara katılımları göz önünde bulundurarak ve Beslenme Danışma Kurulu tarafından yürütülen analizlerden ve yeni ürün formüllerinden tam olarak faydalanarak, Barilla beslenme konusundaki araştırmalara sürekli yatırım yapmaktadır.

 •  Academia Barilla

  Academia Barilla; İtalyan yemek sanatı kültürünü yaymak, eğitim, hizmet vermek ve İtalyan yemek sanatı mirasından özenle seçilmiş ürünleri sunmak amacıyla kurulmuş ilk merkezdir. 2004 yılında kurulan Academia Barilla, İtalyan mutfağının başkentlerinden biri ve yemek sanatının en yetenekli temsilcileri ile İtalyan yemeği kültürünü sevenlerin ideal buluşma noktası olan Parma’dadır.

  Academia Barilla, hem sahte gıda ürünleri ve orijinal markaların isimlerinin yanlış şekilde kullanımıyla savaşarak İtalyan yemeklerini koruma altına almak hem de saygın kuruluşlar ve sertifikasyon kurumlarıyla işbirliği içerisinde özel etkinlikler organize ederek İtalyan ürünleri ve mutfağını dünya çapında tanıtmak ve bu konularda insanları bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.

  Academia Barilla içerisinde, Yemek Sanatı Kütüphanesi özel bir yer tutmaktadır. Bu kütüphane, içerisinde yemek sanatı ve lezzetin evrimiyle alakalı bilgiler bulunan 10 bin ciltlik tek temalı bir koleksiyonu (en eski cilt 16. yüzyılda yazılmıştır) ve yayımına devam edilmediği için başka yerlerde bulunması gerçekten zor olan dergilerin de bulunduğu 30 ayrı dergiyi barındırmaktadır.

 •  Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek için Birleşmiş Milletler ile El Ele

  “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” girişimi, 1999 yılında eski BM Genel Sekreteri zamanında başlatılmıştı. Şu anda ise bu girişimi Majesteleri Ban Ki-Moon yönetmektedir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin bir üyesi olarak Barilla, aynı zamanda Küresel İlkeler Sözleşmesi İtalya Ağını destekleme sorumluluğunu da üstlenmiştir. Barilla bunun diğer şirketler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile sürdürülebilir kalkınma konusunu paylaşmak için önemli bir fırsat olacağına inanır.

 •  Barilla’nın Sürdürülebilir Tarım Taahhüdü

  Barilla tedarik zincirini daha sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder. Araştırma tedarik zincirinin tüm bağlantılarında kendine somut bir uygulama alanı bulur: hammaddeden üretime, ambalajdan perakende satışa kadar. “Tarladan sofraya dek” ürüne gösterilen özen sadece üretim faaliyetinin değil aynı zamanda ürünlerin de başta çevresel olmak üzere etkilerini azaltmada bilgilendirilerek Barilla’yı destekleyecek konuma getirilen İnsanları da kapsar.

 •  Durum Buğdayının Sürdürülebilir Üretimi için Barilla’nın On Emri

  Bu on emir, Barilla’nın yürüttüğü araştırmaların sonuçlarını bir araya toplar. Çıkarımları, tedarik zinciri sözleşmesine taraf olan çiftçiler tarafından benimsenir.

  • Ürünleri dönüşümlü olarak ekin.
  • Toprağa saygı gösterin.
  • Toprak türüne en uygun cinsi tercih edin.
  • Sadece sertifikalı tohum kullanın.
  • Doğru zamanda ekim yapın.
  • Uygun miktarda tohum ekin.
  • Hastalıkları mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alın.
  • Sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar azot kullanın.
  • Bitkiyi hastalıklardan koruyun.
  • Sürdürülebilirlik anlayışını tüm çiftliğe genişletin.
 •  Kafessiz Ortamda Yetiştirilen Tavuklar

  Barilla, doğal yöntemlerle ve serbest dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtaların kullanıldığı ürünlerin değerlendirildiği, CIWF (Compassion in World Farming / Dünya Tarımında Merhamet) tarafından verilen “İyi Yumurta Ödülü”nü 2011 yılında Mulino Bianco ve Pavesi markaları, 2012 yılında da Emiliane ve La Collezione markaları ile ödülün sahibi oldu. Barilla’nın farklı vizyonuyla 2012 yılında yaklaşık 2 milyon adet tavuk kafeslerinden kurtarılarak serbest dolaşmaya başladı ve bu tavukların yumurtaları Barilla tarafında üretimde kullanıldı.

 •  Sürdürülebilir Ambalaj

  Barilla hem kâğıt, karton ve film satın alımı hem de ambalaj tasarımı açısından ürünlerinin ambalajına büyük özen gösterir. Yeni piyasaya çıkan bisküviler, buna iyi bir örnektir. Mulina Bianco’nun sahip olduğu özel bir teknoloji ile imal edilmelerinin yanı sıra ambalajları da oldukça yenilikçidir. Ambalajlar, sadece ürün tazeliğini garantilemekle kalmaz, aynı zamanda tamamen geri dönüştürülebilirdir.

 •  Sürdürülebilir Üretim

  Daha az çevresel etki, daha fazla üretim. Atık miktarını en aza indirmek, çevresel etkiyi azaltmak ve üretim verimliliğini artırmak için sera gazı emisyonlarını düşürmek Barilla’nın hedeflerinden biridir.

  Barilla’nın tüketimi üretim hatlarını çalıştırmak, iklimlendirmek ve çalışma alanlarını ve açık hava alanlarını aydınlatmak için kullanılan elektrik enerjisini, ayrıca ürünleri pişirmek, makarnayı kurutmak ve çalışma alanlarını ısıtmak için kullanılan termal enerjiyi kapsar. 2011 yılında CO2 emisyonları 2008’e kıyasla %19 düşerken üretim yaklaşık %1 artmıştır. Bitmiş ürün başına CO2 emisyonları, 2008’e kıyasla %20 düşmüştür.

  Wasa markalı ürünleri üreten iki fabrika hidroelektrik santrallerinden gelen enerjiyi kullanır. Mulino Bianco’nun tüm elektrik talebi ise RECS sertifikaları (Yenilenebilir Enerji Sertifika Sistemi) ile karşılanır.

  2011 yılında Barilla fabrikaları, yaklaşık 2,5 milyon m3 su tüketerek, üretim fabrikalarında geliştirilen su tasarruf projeleri sayesinde 2008’e kıyasla 566 bin m3 su tasarrufu (-%19) yapmıştır.

  Barilla Gıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması”nda “Enerji Verimliliği Endüstriyel Tesisi” ödülüne layık görüldü ve ödülünü 12 Ocak 2012’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan aldı. Barilla Gıda; entegre proje ve başarılı tesis yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına enerji yoğunluğunu azaltarak, 2004-2010 yılları arasında %12,96 oranında tasarruf sağlamayı başardı.