100 yılı aşan tecrübe ve belirlediğimiz yüksek kalite standartları daima sağlıklı ve en lezzetli ürünleri üretebilmek için bizlere yol gösteriyor
Gıda, Beslenme ve Sürdürülebilirlik

Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi

Gıda ve beslenmeye ilişkin temalara yönelik somut öneriler için farklı disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım

Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (Barilla Center for Food & Nutrition, kısaca BCFN), dünyanın gıda ve beslenme konularıyla bağlantılı başlıca sorunlarını çözümlemek amacıyla 2009 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Merkez bu sorunlara, içerdikleri çeşitli bileşenleri vurgulayabilen yegâne seçenek konumundaki multidisipliner bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu kapsamda, ekonomik, bilimsel, toplumsal ve çevresel faktörlerin gıda üzerindeki neden-sonuç ilişkilerine etkileri analiz edilmekte ve insanın sadece kendini doyurması gibi “basit” bir ihtiyacının ötesine uzanılarak, yaşamın çeşitli cephelerinin bu ilişkilerle bağlantıları vurgulanmaktadır. İlk iki yılımızda, bizce artık ertelenmeye tahammülü olmayan çok çeşitli konu başlıkları incelenmiştir. Bu başlıkların her biri, bilimsel yayınlara konu edilmiş, ayrıntılı ve somut önerilere tabi olmuş, kamu kurumlarına yönelik sunumlarda yer almış ve genel kamuoyunda tartışmaya açılmıştır. 2009 yılında İtalya’daki paydaşlarımıza ve kamu temsilcilerine yönelik paylaşımlarımızın ardından, 2010 yılı ufkumuzu ulusal sınırların ötesine genişlettiğimiz fikir ve bilgileri Avrupa Birliği’ne sunduğumuz dönüm noktamız olmuştur. Uluslararası çapta bir taahhüt BCFN’nin doğasının ayrılmaz bir parçasıdır ve misyonunun öngördüğü üzere, üstesinden gelmek için çalıştığı konular gerek dünyanın dört bir yanındaki insan toplulukları gerekse bir bütün olarak gezegenimiz için acil çözüm bekleyen sorunlardır. Bu nedenle, 2011 yılı, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki önemli ülkeye daha yayılmamızla birlikte, projemizin uluslararası düzeye taşınmasına yönelik güçlü bir ivmeye sahne olmaktadır.

2009 yılında üretilen ve özellikle aciliyeti devam eden temalar içeren bir dizi bilimsel çalışmayı da 2011’in ilk aylarında güncelledik.

Su yönetimi ve kullanımı

Gezegenimizde yaklaşık 1.4 milyar km3 su bulunmaktadır ancak, bunun sadece %2.5 kadarı içilebilir niteliktedir. Bu miktarın büyük bölümü kullanım güçlüğü arz etmektedir ve aslında, sadece 45,000 km3 su (toplamın %0.003’üne eşit) teorik olarak kullanılabilir durumdadır. Ancak, bunun da sadece 9,000 - 14,000 km3’ünün (toplamın %0.001’ine eşit) insanların kullanımına uygun olduğu tahmin edilmektedir.

Yaşam tarzları, yeme alışkanlıkları ve sağlık

Kan basıncını sadece 2 puan düşürmek, kalp hastalıklarından ölme riskini %7 ve inme riskini %10 azaltmaktadır. Sadece 4-5 kilo vermek, şeker hastalığının görülme sıklığını üçte iki oranında azaltırken, aynı zamanda genel esenliği de yükseltmektedir.

İklim değişikliği, tarım ve gıda kaynakları

Bir yanda tarımsal faaliyet her yıl dünyada üretilen sera gazlarının %33’ünden sorumludur. Diğer yanda ise iklim değişikliği, tüm dünyadaki tarımsal üretimde, giderek artan oranlarda, yıllık 190 milyar dolar tutarında azalmaya neden olacaktır. Bu azalma İtalya’ya neredeyse 2.4 milyar dolarlık kayıp riski olarak yansımaktadır.

Gıda güvenliği

2008 yılında, temel tarımsal emtia fiyatları, 2007’ye göre %40 ve 2006’ya göre ise %76 oranında yükselmiştir. Kakao %520, şeker %110’dan fazla, buğday %55’ten fazla, soya fasulyesi %36’dan fazla ve yulaf %20’den fazla fiyat artışı görmüştür.

  • Forum

    Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN) tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen, bu yıl da beşincisi Milano’da gerçekleşecek olan Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu, 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Detay

  • Yönetici Özeti

    BCFN Çift Piramit Raporu: Sürdürülebilir gıda seçeneklerinin yaygınlaştırılması

    Detay