100 yılı aşan tecrübe ve belirlediğimiz yüksek kalite standartları daima sağlıklı ve en lezzetli ürünleri üretebilmek için bizlere yol gösteriyor
Tarladan Sofraya

Ekim ve Hasat

Bir buğday tanesinin tarlaya ekilmesinden, makarnanın tüketici sofrasında yerini almasına kadar bir çok süreç vardır. İyi bir makarna, tedarik zincirindeki bütün aşamaların beraber ve koordineli çalışmasının bir sonucudur. Tedarik zincirinde makarnanın üretilebilmesi için bir çok oyuncu ( tohum ıslahçıları, çiftçiler, buğday tüccarları, değirmenciler, makarna üreticileri, ambalaj üreticileri vb.) yer almaktadır ve herbir oyuncu üretim kalite sürecinde kendisine ait spesifik ve temel destek sağlamaktadır. Barilla, tohum ıslah çalışmaları, yeni tohum çeşitleri ve sözleşmeli ekim çalışmaları ile bu zincirin verimliliğini artırmaktadır.


Değirmen

Buğday Kabulü ve Temizleme:

Tarlada hasat edilen buğdayların ilk durağı depolama alanları ve daha sonra makarna üretim zincirinin birinci ayağı olan değirmenlerdir. Değirmene gelen her buğday kamyonundan numuneler alınır ve analizleri yapılır. Analizler sonucu uygun olanların kabulü yapılır. Kabulü yapılan ve sınıfı belirlenen buğdaylar temizleme makinelerinden geçirilerek toprak, taş, sap-saman ve diğer yabancı maddelerden ve diğer tahıllardan temizlenir.

Tavlama:

Temizleme sürecinden sonra buğday tavlama sürecine dahil edilir. Bu süreçte buğdaya bir miktar su verilir ve belirli bir süre dinlendirilir.

Öğütme:

Tavlama süreci sonunda buğday öğütmeye hazır hale gelmiştir. Öğütmede amaç öncelikle endospermi, buğdayın kabuk (kepek) ve germesinden ayırmak ve endospermi küçülterek irmik haline getirmektir. Bu süreçte kullanılan temel makineler: Valsler, plansifterler, sasörler ve pnomatik sistemlerdir. Buğday bu süreç sonunda irmik haline dönüşmüştür. İrmik yapılan kalite analizlerinin uygunluğu durumunda, bir sonraki süreç olan makarna üretim sürecinde kullanılmak üzere kendi silolarında depolanır.


Makarna Üretim ve Paketleme

Yoğurma ve Şekillendirme:

Mikserlerde irmik ile su karıştırılarak makarna hamuru elde edilir. Bu hamur basınç altında preslenerek şekillendirilir. Herbir makarna şekli için ayrı şekillendirme kalıpları vardır. Süreç, ısı, basınç, nem, hız ve kalite olarak sürekli kontrol altındadır.
 

Kurutma:

Önceki süreçte şekil olarak makarna elde edilmiştir ama ürün yaştır ( Nem oranı % 30-33). Kurutma sürecinde amaç ürünün nem oranının yasal sınır olan %13’ün altına düşürmektir. Süreç iki aşamalıdır: Ön kurutma ve kurutma. Yüksek ısı kurutma teknolojisi kullanılarak, ürüne herhangi bir hasar vermeden, yaş makarnadaki fazla nem alınarak ürünün kuruması sağlanır.

Her makarna çeşitinin kendine ait kurutma diagramı vardır. Sürecin süresi makarnanın şekline ve kurutma fırınının kapasitesine göre 4-8 saat arasında değişebilir. Süreç boyunca, ısı, ürün nemi, ortam nemi, hız ve kalite olarak sürekli kontroller yapılmaktadır.

Paketleme:

Makarna, kurutma süreci sonunda soğutma ünitesinden geçtikten sonra paketlemeye hazırdır. Makarnalar, daha önce analizi ve kabulü yapılmış birincil ambalaj malzemelerine otomatik dolum makinelerinde paketlenmektedir. Birincil ambalajlar, taşıma ambalajlarına konulup, lojistik deposuna teslim edilir. Kalite analizlerinin tamamlanmasından sonra, bir zamanlar buğday tanesi fakat şimdi makarna olarak adlandırılan ürün müşteriye sevk edilmeye ve sonrasında tüketicinin beğenisine sunulmaya hazırdır.