100 yılı aşan tecrübe ve belirlediğimiz yüksek kalite standartları daima sağlıklı ve en lezzetli ürünleri üretebilmek için bizlere yol gösteriyor
Kariyer

Kariyer gelişimi, Barilla’nın Türkiye’de ve Dünya’da gösterdiği başarılı performansını artırarak devam etmesini sağlayacak liderlerini yetiştirmeye odaklı olarak planlanır. Performans Yönetim Sistemi ve Yetenek Yönetimi’ne bağlı olarak, Barilla çalışanlarının tecrübeleri, uzmanlık alanları ve kariyer beklentileri ile uyumlu yurt içi ve yurt dışı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi’nde “Hedeflerle Yönetim” ilkesi benimsenmektedir. Bu sistemde, her yıl Barilla’nın iş hedeflerine uygun olarak, tüm çalışanlar yöneticileri ile birlikte, bağlı oldukları iş alanı ile ilgili fonksiyonel hedefleri ve bireysel gelişim planları doğrultusunda kişisel hedeflerini belirlerler. Yıl ortasında “performans dönemi ara değerlendirme toplantıları”; sene sonunda ise çalışanların yıl içerisinde gösterdikleri performansları hakkında yöneticileri tarafından geribildirim aldıkları “yıl sonu performans değerlendirme toplantıları” organize edilir. Bu toplantılarda, çalışanın hedeflerini gerçekleştirme durumu ile birlike gelişim planı ve ihtiyaçları görüşülür.

Yetenek Yönetimi alanında ise, tüm çalışanlar her sene düzenli olarak değerlendirilerek potansiyeli yüksek görülen kişiler yetenek havuzuna dahil olurlar. Yetenek havuzuna dahil olan çalışanlar, çeşitli rotasyonlar, özel projeler ve eğitim programları ile birlikte yoğun bir gelişim sürecinden geçerler.