100 yılı aşan tecrübe ve belirlediğimiz yüksek kalite standartları daima sağlıklı ve en lezzetli ürünleri üretebilmek için bizlere yol gösteriyor
Çalışan Profili

Çalışanlarımızın ortalama kıdem süresi: 9,1 yıl

Çalışanlarımızın yaş ortalaması: 36,9

Genel Dağılım Yüzde
Beyaz Yaka %37,5
Mavi Yaka %62,5
Cinsiyet Dağılımı Yüzde
Bay %67
Bayan %33
Genel Eğitim Düzeyi Yüzde
İlköğretim %11
Lise %48
Üniversite %41
Beyaz Yaka Eğitim Düzeyi Yüzde
İlköğretim %2
Lise %18
Üniversite %80